Spotkanie informacyjne w ramach projektu „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca”

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na spotkanie informacyjne przeprowadzone przez mgr inż. Karolina Różaniecką, Doktorantkę naszej Szkoły Doktorskiej, Przewodniczącą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Przewodnicząca zespołu ds. organizacji wydarzeń Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Szkolenie zostanie zrealizowane w ramach 4. edycji projektu „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca”, organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2023 r.

Termin: 06.11.2023 r. (poniedziałek) 
Godzina: 17:00 
Miejsce: Platforma ZOOM

 Link do zapisów
Zobacz

Celem szkolenia jest: 

  • zwiększenie wiedzy środowiska doktoranckiego na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego,
  • podniesienie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania przepisów w jednostkach prowadzących kształcenie doktorantów,
  • stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych.