Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych realizacją projektów w zakresie dziedzictwa przyrodniczego

Szanowni Państwo,

jeśli jesteście zainteresowani realizacją projektów UE w zakresie dziedzictwa przyrodniczego to zapraszamy do udziału w spotkaniach on-line, podczas których partnerzy już (z)realizowanych projektów podzielą się swoją wiedzą. Jest to drugie tego typu spotkanie, poprzednie dotyczyło dziedzictwa historycznego i kulturowego. Podzielimy się nie tylko doświadczeniami związanymi z promocją turystyki przyrodniczej, ale także chcemy zaprezentować, w jaki sposób Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 wspiera ochronę dziedzictwa naturalnego.

Spotkanie on-line odbędzie się w środę 22 września o godz. 10:00. Rejestracja trwa do poniedziałku 20 września włącznie poprzez formularz rejestracyjny, szczegółowe informacje pod adresem: https://pbu2020.eu/pl/news/2258. Kolejne spotkania dotyczyć będą następujących dziedzin: dostępność, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, granice.