Spotkanie Doktorantów z Dyrekcją i pracownikami Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie

W dniu 26.10.2022 r. odbyło się spotkanie Doktorantów z Dyrekcją i pracownikami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na zebraniu przedstawiono organizację biura Szkoły Doktorskiej. Wspomniano o obowiązujących aktach prawnych (regulamin Doktoranta – prawa i obowiązki, program kształcenia, regulamin – zwiększonego stypendium, regulamin – wyjazdy zagraniczne), ocenie śródokresowej oraz finansowaniu projektów IPB przez pierwsze 2 lata. Ponadto, zaprezentowano sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2021/2022 przez Przewodniczącą Rady Doktorantów.

fot. K. Janicka