Stowarzyszenie Agroekoton uhonorowało Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (pracowników Katedry Ochrony Roślin – dr. Marka Kopackiego, dr hab. Agnieszkę Jamiołkowską, prof. uczelni, dr hab. Barbarę Skwaryło-Bednarz, prof. uczelni) za szeroką współpracę ze Stowarzyszeniem na rzecz rolnictwa zrównoważonego. Podpisane 5 stycznia 2021 r. porozumienie o współpracy zaowocowało wspólnymi działaniami edukacyjnymi dotyczącymi podnoszenia świadomości w zakresie rolnictwa ekologicznego (realizacja projektu EcoEdu UP) oraz rozpoczęciem badań aplikacyjnych dotyczących zastosowania metody fizycznej w ochronie roślin. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Agroekoton i wsparciu funduszy europejskich badania pracowników Katedry Ochrony Roślin mają szansę zakończyć się wdrożeniem z zakresu zastosowania selektywnych metod fizycznych w ochronie owoców miękkich przed patogenami. 

7 grudnia 2021 r. w ramach konferencji branżowej organizowanej w Puławach przez Agroekoton nt. ”Strefa współpracy dla zrównoważonego rozwoju”, odbyła się gala uhonorowania partnerów stosownymi odznaczeniami.

Tekst: Agnieszka Jamiołkowska