W ramach rządowego programu „Solidarni z Ukrainą” ukraińscy studenci, a także doktoranci będą mogli kontynuować studia w Polsce, prowadzić prace związane z przygotowaniem rozpraw doktorskich lub brać udział w innych formach kształcenia w okresie od marca do września 2022 roku. Inicjatywa ta realizowana jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Warunki udziału w programie

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest:

  • obywatelstwo ukraińskie,
  • przybycie do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 (potwierdzone rejestracją w punkcie recepcyjnym),
  • status studenta ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub status uczestnika studiów doktoranckich (aspirantura) w roku akademickim 2021/2022.

Uczestnicy nie muszą być rekrutowani na cały okres trwania programu „Solidarni z Ukrainą”. Mogą być przyjmowani w dowolnym momencie od 1 marca do 30 września 2022.

Uczestnicy programu są zwolnieni z opłat za kształcenie i będzie im wypłacane stypendium, a w razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

Wszystkie działania podejmowane wobec studentów i doktorantów z Ukrainy są podobne do tych, które wcześniej – w związku z represjami po niedemokratycznych wyborach w Białorusi – przygotowane zostały przez NAWA w ramach akcji „Solidarni z Białorusią”.

Dodatkowe informacje na temat programu

Informacje na temat wsparcia dla studentów i doktorantów oraz szczegóły dotyczące inicjatywy “Solidarni z Ukrainą” dostępne są na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl oraz www.researchinpoland.org, a także na kanale: ukraina.nawa.gov.pl oraz na profilach na FacebookuTwitterze – NAWA Україна  (@nawaukraine).