Słowo do przyszłych studentów – uroczyste otwarcie z udziałem JM Rektora, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki oraz Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania

Godzina 9.35 Data wykładu: 30 marca 2023 r.

Miejsce: aula Centrum Kongresowego UP w Lublinie