Skuteczna promocja – czy to możliwe?

Godzina: 10.30-11.15  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

Miejsce: ul. Dobrzańskiego 37, sala 20

Prowadzący: dr inż. Paweł Janulewicz

Maksymalna liczba osób: 15

[ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ]

 

Warsztaty będą miały na celu zaprezentowanie metod służących do przygotowania materiałów promocyjnych charakteryzujących się dużą skutecznością. Uczestnicy oprócz mini wykładu będę mieli za zadanie przygotować projekty praktycznych materiałów które można wykorzystać w promocji wybranego przez nich podmiotu gospodarczego.