Z uwagi na prowadzone prace remontowe w domu studenckim „Eskulap”, studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będą kwaterowani w DS.: „Cebion”, „Dodek”, „Broadway”, „Manhattan”.

Osoby niebędące studentami UP w Lublinie (absolwenci, studenci innych uczelni, osoby pracujące) będą mogły ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim po zakończeniu kwaterowania studentów UP.

Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:

  • studenci i doktoranci UP – od 31 maja do 15 czerwca 2021 r.
  • osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze-od 14 do 23 lipca 2021 r.
  • osoby przyjęte w kolejnych naborach-od 30 sierpnia do 10 września 2021 r. oraz od 20 września 2021 r.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (druk do pobrania) można przesłać:
elektronicznie na adres:

lub listownie na adres:
Biuro Stypendiów Studenckich
ul. Langiewicza 6, pok. 16
20-035 Lublin

Osoby przyjęte na studia mogą złożyć wniosek w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Studenci, którzy złożyli wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim otrzymają informację o rozpatrzeniu wniosku w formie elektronicznej na adres mailowy podany we wniosku, Prosimy o sprawdzenie folderu “spam”.

Studenci, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim mają obowiązek potwierdzenia podjęcia zakwaterowania:
studenci i doktoranci UP w terminie: do 2 lipca 2021 r.
osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze w terminie: do 13 sierpnia 2021 r.
osoby przyjęte na studia w kolejnych naborach w terminie: do 24 września 2021 r. 
elektronicznie:
e-mail:

Niepotwierdzenie
podjęcia zakwaterowania w wyżej wymienionym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z zamieszkania w domu studenckim.