Sierpniowa oferta grantów i stypendiów zagranicznych!

Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z sierpniową ofertą grantów i stypendiów zagranicznych dostępną na stronie EURAXESS. Ogłoszenia o aktualnych naborach dla doktorantów i pracowników naukowych publikowane są na początku każdego miesiąca.

 

W sierpniowej ofercie znajdą Państwo m.in. następujące propozycje:

  • EMBO Postdoctoral Scholarships, wiele krajów- stypendia dla naukowców ze stopniem doktora, trwające 1-2 lata. Nabór wniosków do drugiego piątku sierpnia 2023.
  • ETH Zurich Postdoctoral Fellowships, Szwajcaria- stypendia dla naukowców 6 miesięcy przed i do dwóch lat po uzyskaniu stopnia doktora. Nabór wniosków do 1 września 2023.
  • Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships  – stypendia w dowolnym kraju dla doktorantów z dowolnej dyscypliny i dowolnej narodowości na prowadzenie badań za granicą. Nabór wniosków do 13 września 2023.
  • Banting Postdoctoral Fellowships, Kanada  – program stypendialny dla naukowców ze stopniem doktora. Nabór wniosków do 20 września 2023.
  • Stypendia ARISE na 3-letnie zatrudnienie w EMBL (European Molecular Biology Laboratory) dla specjalistów STEM z co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym. Termin: 30 września 2023.
  • Visegrad-Taiwan Scholarships – stypendium od 1 do 10 miesięcy na badania i studia w wybranej instytucji szkolnictwa wyższego na Tajwanie dla kandydatów w trakcie doktoratu oraz post-docs. Nabór do 30 września 2023.
  • ERC StG: STARTING GRANT– grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla naukowców dowolnej narodowości 2-7 lat po doktoracie w dowolnej dyscyplinie na stworzenie pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego i osiągnięcie samodzielności naukowej. Termin: 24 października 2023.
  • CEEPUS, Kraje Europy Środkowej – stypendia dla doktorantów i nauczycieli akademickich / badaczy. Termin: 31 października 2023.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą!