9 grudnia 2022 r. odbyła się sesja naukowa zorganizowana z okazji 10-lecia działalności Międzywydziałowego Koła Naukowego „Herba Medica”. Wydarzenie łączyło prezentację działalności innych studenckich kół naukowych oraz kiermasz świątecznych dekoracji przygotowanych przez naszych studentów.

W sesji uczestniczyła prof. dr hab. Bożena Denisow, prodziekan Wydziału Biologii Środowiskowej, mgr Anna Woźniak, kierownik Działu Organizacji i Toku Studiów oraz pracownicy i studenci Uczelni. Uczestników spotkania powitała dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz (Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa), opiekun Koła „Herba Medica”, prezentując historię i działalność Koła.

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Herba Medica” działa przy Katedrze Warzywnictwa i Zielarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie od 24 października 2012 roku (pierwotnie jako „Planta Medica”). Zostało założone z inicjatywy studentów i doktorantów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, a pierwszym opiekunem naukowym była dr hab. Agnieszka Najda, prof. Uczelni. Członków Koła łączy zainteresowanie tematyką z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa, a w szczególności jakość produktów pochodzenia roślinnego, ich skład chemiczny i aktywność biologiczna. W Kole Naukowym można rozwijać swoje pasje i poszerzać wiedzę, prowadząc badania laboratoryjne z zastosowaniem materiału roślinnego i produktów pszczelich. W ramach działalności Koła studenci wykonują analizy zawartości substancji aktywnych, aktywności biologicznej ekstraktów roślinnych, badania przyczyn zmienności składu chemicznego surowców roślinnych. Ponadto komponują mieszanki ziołowe o różnym przeznaczeniu, a także produkty kosmetyczne na bazie surowców naturalnych.

Studenci, będący członkami Koła, biorą udział w licznych konferencjach związanych z tematyką zielarsko-kosmetologiczną, prezentując wyniki przeprowadzonych badań i analiz laboratoryjnych, w postaci referatów, posterów oraz artykułów naukowych. „Herba Medica” angażuje się również w organizację i aktywne uczestnictwo w otwartych spotkaniach popularyzujących naukę, konferencjach i sesjach naukowych, m.in. w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauk, Dni Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie czy warsztatów edukacyjnych. Opiekunem naukowym Koła jest aktualnie dr n. farm. Magdalena Walasek – Janusz, a prezesem Magdalena Kowalska, studentka kierunku zielarstwo i fitoprodukty. Członkowie Koła systematycznie zamieszczają informacje i relacje o swojej działalności w mediach społecznościowych.

Dalszą cześć sesji poprowadziła Gabriela Bernat, studentka kierunku zielarstwo i fitoprodukty, prosząc o zaprezentowanie działalności Studenckiego Koła Naukowego Biologów sekcja Biokosmetologii oraz Studenckiego Koła Naukowego Ekologów, działających na Wydziale Biologii Środowiskowej. Historię i działalność kół przedstawili ich członkowie, uczestnicząc również  w kiermaszu świątecznym, prowadząc warsztaty biokosmetologiczne i prezentując swoje prace.

W ramach sesji  naukowej przedstawiono sześć referatów, dotyczących: analizy danych i programowania R (dr n. farm. Daniel Zalewski, prof. UM w Lublinie, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką), rynku olejków eterycznych w Polsce (mgr inż. Bogusław Domański, P. H. Krautex), uprawy i wykorzystania konopi siewnych (Cannabis sativa L.) (mgr Iwona Dudczak, Konopne Maszkiety), metod pozyskiwania ekstraktów roślinnych (mgr inż. Konrad Domański, P. H. Krautex), apiterapii (dr hab. Aneta Strachecka, prof. UP w Lublinie, Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalne), wykorzystywania ziół dziko rosnących jako pożywienia (Justyna Pargieła, kierunek zielarstwo i fitoprodukty) oraz symboliki roślinnej Świąt Bożego Narodzenia (dr hab. Robert Gruszecki, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa).

Po zakończonej sesji uczestnicy odwiedzili kiermasz świąteczny, na którym studenci prezentowali oryginalne, estetycznie wykonane i aromatyczne dekoracje świąteczne oraz biokosmetyki, a także przedstawiali sposoby ich wykonania.


Zdjęcia: Alicja Jaroszewska DRiP
dr hab. Agnieszka Najda, prof. Uczelni
Magdalena Kowalska, Milena Kaczmarczyk
Galeria
Zobacz