Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu Forum Jakości pt.: Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko – i długookresowej.

Organizatorem jest Polska Komisja Akredytacyjna.
 
Forum Jakości odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. w godzinach 8:30 – 19:10 i zostanie zrealizowane za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Jednym z panelistów w Seminarium 3 (godz. 15’15 – 17’00): Wsparcie studentów i kadry dydaktycznej w procesie nauczania i uczenia się – oczekiwania a rzeczywistość będzie przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Jarosław Olszewski

Link do wydarzenia
Zobacz