W dniach 2-5.03.2023 r. w Lublinie odbyło się I Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, nasz Samorząd reprezentowali: Karolina Różaniecka – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów, Aleksandra Garbacz – Sekretarz Samorządu Doktorantów oraz Julia Fabjanowska, Aleksandra Marzec, Katarzyna Matyszczuk, Szymon Milewski, Radosław Smagieł, Julia Wójcik-Madej.

2 marca w ramach LIII Zjazdu Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych odbyło się pierwsze spotkanie doktorantów zawiązujących Porozumienie Doktorantów Uczelni Przyrodniczych. W spotkaniu wzięła udział Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mgr inż. Karolina Różaniecka.

3 marca 2023 r. podczas gali otwarcia I Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji 2023, odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego Porozumienia Doktorantów Uczelni Przyrodniczych. List intencyjny podpisali przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Agrofizyki PAN.

Następnie odbyło się uroczyste podpisanie aktu założycielskiego Lubelskiego Porozumienia Doktorantów. Akt założycielski podpisali przedstawiciele samorządów doktorantów lubelskich uczelni oraz innych instytucji prowadzących kształcenie doktorantów: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Agrofizyki PAN, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W imieniu Porozumienia Doktorantów Uczelni Przyrodniczych oraz Lubelskiego Porozumienia Doktorantów głos zabrała mgr inż. Karolina Różaniecka – Przewodnicząca Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas drugiego dnia I Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji 2023 doktoranci, którzy dotychczas najaktywniej uczestniczyli w Zjazdach KRD, zostali uhonorowani odznakami Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Następnie Przewodniczący KRD mgr inż. Michał Klimczyk w imieniu swoim oraz Zarządu podziękował komitetowi organizacyjnemu wydarzenia: mgr inż. Karolinie Różanieckiej – Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, mgr. inż. Damianowi Kostyła, mgr. inż. Michałowi Rogala, mgr Joannie Majewskiej-Zarychta oraz mgr. Maciejowi Bień.