Ś.P. mgr Anna Fijałkowska – Wspomnienie

Ś.P. Anna Fijałkowska 
06.08.1938 – 27.07.2020

ŚP. Anna Fijałkowska pracowała w SPNJO ówczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie od roku 1967 jako wykładowca języka francuskiego.
Przez ponad 40 lat swojej pracy dała się poznać, jako znakomity dydaktyk i metodyk. W latach 1994-2003 pełniła funkcję kierownika Zespołu Języka Angielskiego i Języków Romańskich.
Swoją wiedzą i doświadczeniem służyła Władzom Uczelni wykonując tłumaczenia dokumentów, artykułów naukowych, uczestnicząc, jako tłumacz w zagranicznych wyjazdach.
Była współautorem kilku publikacji, m.in. polsko-francuskiego, francusko-polskiego Słownika Agrofizycznego, sześciojęzycznego Słownika Agrofizycznego, Słownika Agro-bio-technicznego.
Była autorem programów dydaktycznych dla wielu kierunków studiów.
Poznałam Panią Annę Fijałkowska pierwszego dnia mojej pracy w Studium i nasza szczególna relacja trwała do chwili obecnej. Pamiętam Ją, jako nauczyciela mającego bardzo dobry kontakt ze studentami, osobę zawsze starającą się pomagać innym. Realizowała to, m.in. angażując się w pracę w Związku Nauczycielstwa Polskiego; była członkiem Senatu Uczelni, co świadczy o zaufaniu, jakim obdarzali ją współpracownicy z Jednostek, które reprezentowała.
Władze Uczelni doceniły pracę i zaangażowanie Pani Anny Fijałkowskiej. W roku 1986 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w roku 1989 Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zapamiętamy Ją, jako osobę ciepłą, serdeczną, oddaną pracy i ludziom.

Joanna Rączkiewicz-Gołacka
Kierownik SPNJO UP w Lublinie