Rusza jesienna edycja projektu „Kawiarenki”!

„Kawiarenki” to program, który ma pomóc lubelskim studentom w wejściu na rynek pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Plakat z opisem i danymi kontaktowymiUczestnicy projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach, które odbędą się w siedzibach lubelskich firm. Spotkania te służyć będą podniesieniu:

  • kompetencji lingwistycznych (w tym języków obcych)
  • kompetencji językowych (w tym języków programowania)
  • kompetencji przywódczych, negocjacyjnych, zarządczych, autoprezentacyjnych
  • kompetencji komunikacyjnych (w tym w multikulturowym środowisku pracy)

Dzięki ulokowaniu kawiarenek w siedzibach firm, uczestnicy będą mogli zapoznać się z ich działalnością, poznać siedziby oraz pracowników, a także mieć bezpośrednią możliwość w aplikowaniu, a tym samym rozpocząć ścieżkę kariery w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Ukończenie szkolenia wiąże się z otrzymaniem certyfikatu. Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.

Grupa docelowa: studenci od II do V roku studiów

Zasady uczestnictwa: Wystarczy zebrać grupę znajomych i wspólnie wybierać aktywności. Wyznaczyć ze swego grona osobę, która będzie reprezentowała grupę – czyli ambasadora. Warto zwrócić uwagę na ilość osób, które mogą wziąć udział w wybranej aktywności. Wyboru może dokonać wyłącznie ambasador. Reszta uczestników rejestruje się poprzez formularz zaznaczając status „student”.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie TUTAJ.