Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Rzemieślnicza produkcja żywności i kosmetyków w oparciu o naukę i praktykę”

tradycja-nauka 2023

18 listopada 2023 r. na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Rzemieślnicza produkcja żywności i kosmetyków w oparciu o naukę i praktykę”. Jego celem jest wsparcie merytoryczne i praktyczne producentów żywności i kosmetyków, którzy swoją działalność prowadzą w oparciu o surowce tradycyjne, regionalne oraz ekologiczne.

kierownik projektuUroczystego rozpoczęcia zajęć dokonał JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, wskazując na rolę uczelni w popularyzacji osiągnięć nauki. W otwarciu uczestniczyli również: prof. dr hab. Waldemar Gustaw – dziekan Wydziału oraz dr inż. Monika Michalak-Majewska – kierownik projektu.

prowadzący 1 wykładW tematykę projektu wprowadził mgr Grzegorz Teresiński, omawiając zagadnienie tradycji i regionalizmu
w zderzeniu z ekonomią społeczną. Natomiast dr inż. Anna Wirkijowska przedstawiła wykład na temat pieczywa o wysokiej jakości i wartości odżywczej.

prowadząca wykład 2Projekt „Rzemieślnicza produkcja żywności i kosmetyków w oparciu o naukę i praktykę” złożony został
w tegorocznej edycji konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, uzyskując dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki w pełnej wnioskowanej kwocie (ponad 150 tys. zł), będzie realizowany do końca maja 2024 roku. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

słuchaczeProjekt „Rzemieślnicza produkcja żywności i kosmetyków w oparciu o naukę i praktykę” dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Umowa nr POPUL/SP/0171/2023/01 z dnia 05.07.2023 r.

 

Zdjęcia: Damian Bartnik /DRiP