Rozpoczął się drugi nabór kandydatów na studia I i II stopnia. Internetowa rejestracja kandydatów w systemie potrwa do 19 września 2022. Przypominamy, że rekrutacja na studia niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunku weterynaria potrwa do 18 sierpnia.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynierii – agrobiznes, bioinżynieria, ekonomia, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, rolnictwo, turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo, kryminalistyka w biogospodarce, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, pszczelarstwo w agroekosystemach, zootechnika

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-65-01

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – architektura krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, zielarstwo i fitoprodukty

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-95

4. Wydział Inżynierii Produkcji – ekoenergetyka, inżynieria środowiska, technika rolnicza i agrotronika, zarządzanie i inżynieria produkcji 

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, gastronomia i sztuka kulinarna

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

6. Wydział Biologii Środowiskowej –  biokosmetologia, biologia, biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

1. Wydział Agrobioinżynierii – leśnictwo, rolnictwo

2. Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  – behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, zootechnika

3. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – ogrodnictwo, zielarstwo i fitoprodukty

4. Wydział Inżynierii Produkcji – geodezja i kartografia, transport i logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

5. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka

Studia stacjonarne drugiego stopnia

1. Wydział Biologii Środowiskowej – biologia, specjalność biologia sądowa

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61

3. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – dietetyka

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

4. Wydział Medycyny Weterynaryjnej – analityka weterynaryjna

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-66-27

5. Wydział Agrobioinżynierii – turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

1. Wydział Agrobioinżynierii – agroleśnictwo, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-43

2. Wydział Inżynierii Produkcji – transport i logistyka, specjalność inżynieria transportu i spedycja, zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność inżynieria zarządzania produkcją i usługami

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04

3. Wydział Biologii Środowiskowej – biologia, specjalność biologia stosowana, ochrona środowiska

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-60-61

4. Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – technologia żywności i żywienie człowieka

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-68-61

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych