Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – projekt OPUS 22

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – projekt OPUS 22 odbędą się 19.09.2022 r. w godz. 09:45- 10:00 w Sali Kolegialnej im. Prof. dr hab., dr h.c. multi G. Brzęka, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Kandydaci w dniu rozmowy kwalifikacyjnej powinni:
• okazać komisji dowód osobisty
• przekazać oryginały dokumentów załączonych w systemie IRK
• posiadać maseczkę ochronną