Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – program „Doktorat Wdrożeniowy”

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – program „Doktorat Wdrożeniowy” odbędą się 19.09.2022r. w godz. 09:15- 09:45 w Sali Kolegialnej im. Prof. dr hab., dr h.c. multi G. Brzęka, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Kandydaci w dniu rozmowy kwalifikacyjnej powinni:
• okazać komisji dowód osobisty
• przekazać oryginały dokumentów załączonych w systemie IRK
• posiadać maseczkę ochronną