Rozmowa kwalifikacyjna -“Doktorat Wdrożeniowy”

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – program „Doktorat Wdrożeniowy”
odbędą się 13.09.2021 w godz. 11.00 – 13.30 w sali 451 A,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Kandydaci w dniu rozmowy kwalifikacyjnej powinni:
• okazać komisji dowód osobisty
• przekazać oryginały dokumentów załączonych w systemie IRK
• posiadać maseczkę ochronną