Rozmowa kwalifikacyjna – Doktorat Wdrożeniowy – II nabór

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – program „Doktorat Wdrożeniowy – II nabór”
odbędą się 29.09.2021 w godz. 9.00 w sali 455,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Kandydaci powinni posiadać:
• dowód osobisty
• podpisane dokumenty, które załączono w systemie IRK
• maseczkę ochronną