13-15 czerwca 2022 r. odbyło się  XI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe  “Zarządzanie Techniką i Procesami w Rolnictwie Zrównoważonym” w Bari (Włochy).

Bezpośrednim organizatorem był Department of Agricultural and Environmental Science University of Bari “Aldo Moro”. Współorganizatorami ze strony polskiej byli:  Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi Wydziału Inżynierii Produkcji wraz z prof. dr hab. Edmundem Lorencowiczem oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

fot: archiwum własne prof. Edmunda Lorencowicza

Ideą sympozjum jest stworzenie forum wymiany poglądów i informacji naukowych w gronie naukowców zainteresowanych tematyką na styku techniki rolniczej i zarządzania w kontekście zrównoważonego rolnictwa. W trakcie sesji wyjazdowej uczestnicy gościli w dwóch firmach z branży spożyczjj: u producenta makaronu Andriani i wytwórcy produktów z mikroalg  – Apulia Kundi.

W obradach w Bari wzięło udział ponad pięćdziesięciu naukowców z dziesięciu krajów Europy i Azji. Polskę reprezentowały ośrodki badawcze i uczelnie m. in.: z Lublina, Krakowa i Warszawy.

Wygłoszone referaty zostaną wydane w Springer Nature Switzerland, w specjalnym wolumenie (Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture – XI International Scientific Symposium 2022) jako część serii edycyjnej “Lecture Notes in Civil Engineering”.

Uniwersytet w Bari – gospodarz tegorocznej edycji, obchodzi w przyszłym roku stulecie swojego powstania. Obecnie funkcjonują na nim 22 departamenty na prawach wydziałów, gdzie studiuje ponad 12 tysięcy studentów.

Więcej informacji na temat sympozjum można znaleźć na stronie: www.fmpmsa.pl.