mgr inż. Wiktoria Kępska
Promotor: dr hab. Tadeusz Paszko, prof. uczelni
Kierownik projektu: dr Anna Siatecka
Dyscyplina: Rolnictwo i ogrodnictwo

Tytuł projektu:

„Demetalizacja osadów ściekowych w kierunku otrzymania surowców do produkcji bezpiecznych pofermentów i kompostów”

 Celem projektu jest przeprowadzenie serii eksperymentów, które pozwolą zoptymalizować proces usuwania metali ciężkich z osadów ściekowych za pomocą tanich protonowych cieczy jonowych. Zastosowana w kolejnym kroku stabilizacja biologiczna (fermentacja metanowa lub kompostowanie) osadów poddanych wstępnej obróbce za pomocą optymalnej protonowej cieczy jonowej zapewni stabilizację materii organicznej. Działania te pozwolą ocenić w jakim stopniu obniżenie zawartości metali wpływa na ich zawartość i biodostępność w pofermencie lub kompoście. Ponadto zostanie przeprowadzona ocena toksyczności oraz agronomiczna wszystkich materiałów w celu określenia czy zabieg ten wzmocni ich bezpieczeństwo i wpłynie na ich właściwości nawozowe. Z uwagi na to, iż protonowe ciecze jonowe mają zdolność selektywnego rozpuszczania ligniny i hemiceluloz, istotnym elementem badań będzie ocena składu i właściwości fizykochemicznych materiałów. Realizacja projektu pozwoli zweryfikować hipotezę badawczą, która zakłada że zastosowanie protonowych cieczy jonowych zmniejszy zawartość i biodostępność metali ciężkich w osadzie ściekowym. Pozwoliłoby to na szersze wykorzystanie osadów ściekowych po stabilizacji (produkcji biogazu, kompostowaniu) w rolnictwie, jednocześnie rozwiązując narastający problem bezpiecznego zagospodarowania osadu ściekowego.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)