Roczny program stypendialny Bawarii na rok akademicki 2022/2023

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie zapraszają do składania wniosków o roczny program stypendialny Wolnego Państwa Bawaria dla studentów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej na rok akademicki 2022/23.

Kto może ubiegać się o stypendium?
Studenci drugiego i trzeciego cyklu kształcenia z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

Finansowane są studia magisterskie, pobyt badawczy, studia  doktoranckie na uczelniach bawarskich.

Ile trwa stypendium?
Rok, ale  jest możliwość przedłużenia stypendium dwukrotnie  (maksymalnie 3 lata).

Ile wynosi stypendium?
861, – € miesięcznie

Do kiedy przyjmowane są wnioski?

1 grudnia 2021 r. (data wpłynięcia wniosku)

Wnioski powinny być składane za pośrednictwem BAYHOST (Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe).

 

[ Flyer_BAYHOST 22-23 ]

 

Więcej informacji na stronie BAYHOST

 

W przypadku trudności związanych z  wysłaniem wniosku proszę kontaktować się z Katrin Döppe ()