Relacja z wyjazdu JM Rektora i Prorektora ds. Kadr do Gruzji w ramach programu Erasmus+

W dniach 9-13 października br. JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk wraz z Prorektorem ds. Kadr prof. dr. hab. Andrzejem Marczukiem odwiedzili Gruziński Uniwersytet Techniczny w Tbilisi. Wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe „Mobilność Edukacyjna”, mobilności międzynarodowe w ramach projektu KA131.

 

Wizyta miała charakter dydaktyczny, głównym jej celem było prowadzenie wykładów dla studentów studiów pierwszego stopnia Wydziału Nauk Rolniczych i Inżynierii Biosystemów uczelni zagranicznej.

Gruziński Uniwersytet Techniczny jest jedną z największych instytucji edukacyjnych i naukowych w regionie Południowego Kaukazu. Uczelnia została założona w 1922 roku jako Wydział Politechniczny Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, a od 1990 roku rozpoczęła działalność jako samodzielna jednostka szkolnictwa wyższego przyjmując nazwę Gruziński Uniwersytet Techniczny.

 

Obecnie Gruziński Uniwersytet Techniczny jest wiodącą uczelnią inżynierską i potężnym ośrodkiem naukowym w tym regionie, oferującym obecnie 172 programy edukacyjne na wszystkich trzech poziomach studiów, na 14 wydziałach (m.in. Wydział Nauk Rolniczych i Inżynierii Biosystemów, Wydział Technologii Chemicznej i Metalurgii, Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Energetyki, Wydział Transportu i Inżynierii Mechanicznej).

 

Dzięki programowi Erasmus+ Uniwersytet Przyrodniczy zyskał partnera w strategicznym dla uczelni regionie. W 2023 roku podpisana została umowa międzyinstytucjonalna w ramach programu Erasmus+, projekt KA171 oraz KA 131 pomiędzy uczelniami. Dzięki temu pracownicy – nauczyciele akademiccy – zyskali możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich, a w kolejnych edycjach programu planowana jest także realizacja mobilności przyjazdowych studentów z Gruzji do UP w Lublinie.

 

Warto więc zaznaczyć, że wizyta Władz Rektorskich w Tbilisi to już kolejna wspólnie podjęta aktywność obu uczelni, która zacieśniła współpracę pomiędzy uczelniami, a także przyczyniła się do umiędzynarodowienia w obu uczelniach.

 

Zwieńczeniem wizyty, w uznaniu za dotychczasową współpracę pomiędzy naszymi uniwersytetami oraz wspieranie gruzińskich studentów na forum międzynarodowym, było przyznanie przez Gruziński Uniwersytet Techniczny w Tbilisi JM Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofowi Kowalczykowi tytuł doktora honoris causa.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą programu Erasmus+ dla pracowników i studentów na UP w Lublinie, a także do kontaktu z pracownikami biura.

 

Biuro Mobilności Akademickiej