Relacja z panelu z pracodawcami

24 października 2023 r. studenci ostatnich lat studiów drugiego stopnia kierunków „dietetyka” oraz „technologia żywności i żywienie człowieka” uczestniczyli w panelach z pracodawcami – cyklicznym wydarzeniu organizowanym przez Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

człowiek przy prezentacji. Warsztaty dla studentów

W gronie Panelistów byli:

  • Paweł Wermiński – Specjalista ds. HR i Pani Aleksandra Kawa – cukiernik, Firma AmerPharma Sp. z o.o.
  • Monika Wasilonek – Koordynatorka Rozwoju Programu i Małgorzata Węglińska – Specjalistka ds. projektów, Fundacja Projektor
  • Beata Furdel – Kierownik Referatu Wspierania Przedsiębiorczości Miejski Urząd Pracy w Lublinie
  • Paulina Uzdowska-Mazur i Beata Łukasik, Fundacja Heros
  • Magdalena Keilty, Firma Camp Leaders Poland sp. z o.o.

Dwie kobiety prowadzące wykład dla studentów

Paneliści opowiedzieli o licznych aktywnościach, przekonując, że ostatni rok studiów to doskonały czas na budowanie swojego CV i zdobywanie kompetencji (również tych miękkich). Przedstawili możliwości wolontariatów i praktyk oraz płatnych staży, a także oferty pracy. Studenci usłyszeli również o pomocy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, szczególnie w zakresie uzyskania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Przedstawicielki Firmy Camp Leaders opowiedziały o studenckich wyjazdach wakacyjnych do Stanów Zjednoczonych – warunkach formalnych udziału w programie Work and Travel, miejscach i stanowiskach pracy, procesie rejestracji, a przede wszystkim o zaletach udziału w programie. Panelom towarzyszyły również konkursy z unikalnymi nagrodami.

Kobieta prowadząca wykład dla studentów

Niniejszy panel był zorganizowany przez mgr inż. Dorotę Piekutowskąmgr Magdalenę Bohuniuk (Biuro Karier, Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego) oraz dr inż. Monikę Michalak-Majewską (Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów). Mamy nadzieję, że to spotkanie, podobnie jak i wcześniej realizowane panele, przyczyni się do zwiększenia świadomości studentów w planowaniu własnej ścieżki rozwoju, nie czekając do ukończenia studiów.

4 osoby na zdjęciu przy rollup, m.in. Dorota Piekutowska

Panele z pracodawcami odbywają się w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).