20 maja 2023 roku w Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się etap finałowy I Międzyuczelnianego Konkursu na prezentację multimedialną w języku angielskim związaną ze studiowaną dziedziną. 

Finaliści konkursu

Celem konkursu było propagowanie nauki języka angielskiego wśród studentów lubelskich uczelni oraz doskonalenie ich kompetencji językowych, ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne z dziedziny naukowej związanej z kierunkiem studiów uczestników konkursu. 

Nagrody w konkursie

Studenci nie zawiedli, dopisując frekwencją oraz prezentując ogromne zaangażowanie i wysoki poziom merytoryczny.

Międzyuczelniane jury w składzie mgr Monika Szabelska (Politechnika Lubelska), mgr Witold Piech (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), mgr Dariusz Kożuch (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach.

W kategorii Studia pierwszego stopnia laureatami zostali:

I miejsce – Urszula Żywicka, turystyka i rekreacja, UMCS

II miejsce – Oksana Breslavska, biotechnologia, UMCS

III miejsce – Michał Staniak, inżynieria chemiczna i procesowa, UP w Lublinie

W kategorii Studia drugiego stopnia i studia jednolite magisterskie nagrodzeni zostali:

I miejsce – Amelia Twarogal, weterynaria, UP w Lublinie

II miejsce – Yevheniia Smirnova, biotechnologia, UMCS

III miejsce – Adrian Szałkowski, geoinformatyka, UMCS

I miejsce w kategorii Studia pierwszego stopnia – Urszula Żywicka, UMCS oraz 1 miejsce w kategorii Studia drugiego stopnia – Amelia Twarogal, UP w Lublinie.
III miejsce w kategorii Studia pierwszego stopnia – Michał Staniak, UP w Lublinie.

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia była mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka, kierownik Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji oraz ogólnopolski koordynator sekcji zajmującej się nauczaniem języków specjalistycznych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland. Organizatorami konkursu byli Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji UP w Lublinie oraz sekcja ESP SIG IATEFL Poland.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka.

W uroczystości ogłoszenia wyników udział wzięła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, która wręczyła finalistom stosowne dyplomy oraz nagrodę dla najlepszego studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nagrodami w konkursie były: roczny kurs języka angielskiego ufundowany przez Wydawnictwo National Geographic Learning oraz egzamin LTE ufundowany przez firmę certyfikującą LanguageCert. Sponsorami pozostałych nagród byli: MM Publications, Pearson, Oxford University Press oraz Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki.

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Jury oraz Organizatorzy Konkursu w otoczeniu finalistów Etapu Międzyuczelnianego.

Galeria

Zdjęcia: Maciej Niedziółka/DRiP