19 września 2021 r. na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbył się Lubelski Piknik Naukowy.

Galeria zdjęć
Zobacz

Gospodarzem tegorocznej edycji Festiwalu, pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Celem Festiwalu  jest przede wszystkim upowszechnianie nauki w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży, poprzez prezentację najciekawszych projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych.

W uroczystej inauguracji pikniku udział wzięli: prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk oraz przedstawiciele władz rektorskich uczelni publicznych Lublina: prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prorektor ds. nauki i kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka oraz prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. PL.

W Pikniku uczestniczyli także Uczelniana Koordynator XVII LFN  dr hab. inż. Karolina Wójciak, prof. uczelni, Prodziekan Wdziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Brygida Ślaska, Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazy dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii prof. dr hab. Waldemar Gustaw, uczelniana Koordynator LFN Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni, Kierownik Katedry Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni oraz Rzeczniczka Prasowa Uczelni mgr Iwona Pachcińska.

Podczas tegorocznego Lubelskiego Pikniku Naukowego zrealizowano ok. 100 projektów, z czego 10 zostało zorganizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:

Nie tylko dla wegetarian – produkty dietetyczne z białkami roślinnymi

Wydział Agrobioinżynierii
Kierownik projektu: dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko, prof. uczelni
Współorganizatorzy: prof. dr hab. inż. Stanisław Mleko; dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni; dr inż. Maciej Nastaj; dr inż. Aleksandra Nucia; dr Piotr Janas, mgr inż. Jagoda Szafrańska

Jak bawić się z psem

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Karpiński, prof. uczelni
Współorganizatorzy: dr hab. inż. Małgorzata Goleman, inż. Izabela Rodzyń, inż. Aneta Sikora

U dziadka na farmie

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Kierownik projektu: dr inż. Kinga Kropiwiec-Domańska
Współorganizatorzy: dr inż. Andrzej Lisowski, Magdalena Napieracz

Obrazy mchem malowane

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Kierownik projektu: dr inż. Karolina Pitura
Współorganizatorzy: dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni ; Justyna Wasińska, Agnieszka Rudnicka, Agnieszka Klisz, Ewelina Kopacz, Sandra Wieczorek

Zatrzymaj lato w stylu EKO

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Kierownik projektu: mgr inż. Magdalena Błaziak
Współorganizatorzy: mgr inż. Katarzyna Deneka, dr inż. Natalia Kot

Zobaczyć dźwięk

Wydział Inżynierii Produkcji
Kierownik projektu: dr Elżbieta Kubera
Współorganizatorzy: dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk , dr hab. Agnieszka Kubik-Komar

“Białka serwatkowe”— białka przyszłości

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Kierownik projektu: dr inż. Maciej Nastaj
Współorganizatorzy: dr inż. Aleksandra Nucia; mgr inż. Jan Małecki; mgr Adam Grdeń; dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko, prof. uczelni; mgr inż. Wiesław Kucia; prof. dr hab. inż. Stanisław Mleko; dr inż. Piotr Janas; dr hab.  Bartosz Sołowiej, prof. uczelni ; mgr inż. Jagoda Szafrańska

Biotechnologia — nauka przyszłości

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Kierownik projektu: dr inż. Hubert Szczerba
Współorganizatorzy: inż. Jan Sadurski, inż. Antonina Krawczyk, Olga Bociankiewicz

Tajemnice magnetyzmu

Wydział Biologii Środowiskowej
Kierownik projektu: mgr inż. Lidia Ślusarczyk
Współorganizatorzy: dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni;  dr Grzegorz Czernel

Przyrodnicza Etażerka w Plenerze czyli Bookcrossing — Uwolnij Książkę

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Kierownik projektu: mgr Adriana Sobczak-Frynas,
Współorganizatorzy: mgr. inż. Małgorzata Nowak, mgr inż. Katarzyna Stafińska

Stoiska Uniwersytetu udekorowane zostały instalacją artystyczną przedstawiającą detale roślinno-przyrodnicze. Za tę oprawę odpowiadały mgr Ilona Stańczak, koordynator Pikniku Naukowego oraz mgr Witomiła Kowalik.

Obsługę techniczno-transportową projektów UP w Lublinie zapewnili pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego.

W części artystycznej Pikniku swój bogaty i wyjątkowy repertuar zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca “Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tegoroczną edycję Lubelskiego Pikniku Naukowego. Do zobaczenia za rok!

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA

Media o Pikniku
Zobacz