Rekrutacja zimowa na studia II stopnia.

8 stycznia br. rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia II stopnia.    

Rejestracja potrwa do 19 lutego.

W ofercie kształcenia można znaleźć 27 kierunków studiów  w systemie stacjonarnym oraz jeden kierunek w systemie niestacjonarnym. Wykaz wszystkich kierunków dostępny jest pod linkiem: https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/#wykaz/

Do 19 lutego 2024 roku wszyscy kandydaci rejestrujący się w systemie IRK  zobowiązani są do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu/dyplomie, wypełnienia deklaracji oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł za każdy wybrany kierunek studiów na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Kandydat wybiera kierunek studiów i wskazuje tylko jedną specjalność w ramach kierunku studiów, jeżeli specjalność jest oferowana.

W przypadku, gdy kandydat wybiera inny kierunek niż ten ukończony na I stopniu, powinien w terminie do 19 lutego 2024r. przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego: https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/#deklaracje na adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/#komisje

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 21 lutego 2024 r.

Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia odbędzie się w dniach 22,23 (czwartek, piątek) oraz 26 luty (poniedziałek) od godz. 8 do godz. 16.

Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską/kurierem lub bezpośrednio można złożyć w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje Komisja przekaże na indywidualne konto kandydata w systemie IRK. Wykaz wymaganych dokumentów na studia II stopnia można znaleźć pod linkiem: https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/#wymagane_dokumenty

Kontakt w przypadku dodatkowych pytań:

Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia, Dział Rekrutacji i Promocji

Akademicka 15, budynek Agro II, pok.209
e-mail: 
tel.: 81 445 65 39

facebook ilustracja

Grupa rekrutacyjna na Facebooku:

 Rekrutacja na studia – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | Facebook