Rekrutacja na krótkoterminową mobilność studentów do Vytautas Magnus University Agriculture Academy na Litwie

Informujemy, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz duże zainteresowanie studentów wyjazdem do Vytautas Magnus University Agriculture Academy na Litwie, przeprowadzony zostanie proces rekrutacji, który potrwa do 10 lutego 2023 r.

Studenci zainteresowani wyjazdem powinni złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Mobilności Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, pokój 309).

 

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych:

 

Przed wydrukowaniem wypełnionych dokumentów, proszę o przesłanie ich w celu weryfikacji na adres:

 

Szczegóły dotyczące wyjazdu dostępne TUTAJ