Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od dnia 01.09.2022r. prowadzi rekrutację uzupełniającą do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy.

REJESTRACJA ONLINE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UP W LUBLINIE
Zobacz

Harmonogram rekrutacji Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Doktorat Wdrożeniowy na rok akademicki 2022/2023

 1. Do 12 maja uzgodnienie z promotorami pracy doktorskiej tematu oraz obszaru planowanych badań. Ponadto, przygotowanie wszystkich niezbędnych informacji do złożenia pierwszej części wniosku w systemie ZSUN/OSF (realizacja założonych działań powinna być na tym etapie uzgodniona z firmą/przedsiębiorstwem zainteresowanym współpracą w ramach Programu)
 2. Do 24 maja wprowadzenie niezbędnych danych do wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz udostępnienie wniosku pracownikom Działu Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 3. Do 1 czerwca wysyłka wniosku za pośrednictwem systemu.
 4. 1 września – ogłoszenie na stronie internetowej UP Lublin informacji o rozpoczęciu rekrutacji dodatkowej w związku z realizacją projektów „Doktorat Wdrożeniowy”
 5. Od 1 września do 9 września – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej
 6. 12 września – ogłoszenie na stronie internetowej UP Lublin informacji o składzie Komisji Rekrutacyjnej (podstrona Szkoły Doktorskiej)
 7. 12 września – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie UP Lublin (aktualności – podstrona Szkoły Doktorskiej)
 8. 15 września – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty i rozmowy kwalifikacyjne
 9. 16 września – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów, ze wskazaniem osób spełniających kryteria przyjęcia do Szkoły Doktorskiej
 10. 16 września – Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej
 11. Do 20 września – przesłanie w systemie ZSUN/OSF informacji uzupełniającej dotyczącej danych doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej.

 

Kontakt:

dr inż. Małgorzata Wysocka
ul. Akademicka 13, pok. 471
tel. 81 445 66 80
20-950 Lublin