REJESTRACJA ON LINE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UP W LUBLINIE

upływa w dniu 09.09.2022r o godzinie 23:59

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja online oraz złożenie poprzez System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) kompletu dokumentów zgodnie z § 7 „Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, oraz w oparciu o wzory dokumentów określone Zarządzeniem NR 52 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2022 r. JM Rektora UP w Lublinie.

LINK: REJESTRACJA ONLINE DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ UP W LUBLINIE

Uwaga: w systemie IRK należy zamieścić podpisane skany wszystkich dokumentów zapisane w formacie pdf (w terminie do 09 września 2022 r. – kandydaci do rekrutacji regularnej oraz uzupełniającej). Oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.