Na mocy porozumienia o współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego z Aresztem Śledczym w Lublinie
i wsparciu prof. dr. hab. Grzegorza Borsuka z naszej Uczelni, w dniu 21 maja 2021 zostały zasiedlone dwie pszczele rodziny na terenach zielonych aresztu.

Przekazanie rodzin pszczelich jest kontynuacją akcji “Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Uniwersytet reprezentowany był przez dr. hab. inż. Bartosza Sołowieja – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Areszt Śledczy w Lublinie reprezentował płk Jacek Wróbel – Dyrektor Aresztu Śledczego
w Lublinie.

Do koordynowania prac z ramienia Uniwersytetu wyznaczony został  prof. dr hab. Grzegorz Borsuk, natomiast z Aresztu Śledczego –  kpt. Krzysztof Madejek.

Przedmiotem wzajemnej współpracy będzie:

1. Wymiana wyników badań i doświadczeń prowadzonych przez kadrę Uniwersytetu  Przyrodniczego
    w Lublinie oraz kadrę Aresztu Śledczego w Lublinie.

2. Merytoryczna i techniczna pomoc w zorganizowaniu i prowadzeniu pasieki na terenie Aresztu Śledczego      w Lublinie.

3. Możliwość wizytowania Aresztu Śledczego w Lublinie przez studentów.

Link do relacji o wydarzeniu w Panoramie Lubelskiej – link