mgr inż. Sylwester Lipiński

Rozprawa doktorska pt. „Czynniki warunkujące efektywność chowu bydła mięsnego w regionie środkowo-wschodniej Polski

wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. dr. h. c. Zygmunta Litwińczuka.

Pliki PDF do pobrania:
ogloszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Sylwester Lipinski
streszcznie rozprawy doktorskiej Sylwester Lipinski
Recenzja prof. dr hab. Janina Pogorzelska
Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki
Uchwała Rady Dyscypliny