19.11.2022 r. program „Jesień z TVP3 LUBLIN” poświęcony był w całości Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie.

Gośćmi Programu byli m.in.: JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni; Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni; Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Brygida Ślaska oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik; Agnieszka Wasilak, kierownik Działu Rekrutacji i Promocji; Marlena Wosiak, koordynator Biura Projektów Międzynarodowych; Iwona Niezgoda, dyrektor Centrum Transferu Technologii; dr hab. Sylwia Andruszczak, prof. Uczelni, prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii; dr Marek Kopacki z Katedry Ochrony Roślin Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu; Karolina Różaniecka, doktorantka; Klaudia Brzęk, studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Ponadto redaktorzy TVP3 LUBLIN zagościli w laboratoriach i salach wykładowych, gdzie pokazali m.in. praktyczne aspekty nauczania na różnych kierunkach studiów. 

zdjęcia: Agnieszka Wasilak, BRiP
lublin.tvp.pl, "Panorama Lubelska" z dn. 19.11.2022 r. zaproszenie do Programu "Jesień z TVP3 LUBLIN"
Zobacz
lublin.tvp.pl , "Panorama Lubelska" z dn. 19.11.2022 r. (czas od 04:18)
Zobacz
lublin.tvp.pl, Program "Jesień z TVP3 LUBLIN", z dn. 19.11.2022 r., cz.1, Rozmowa z JM Rektorem Prof. dr hab. Krzysztofem Kowalczykiem oraz Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszulą Kosior-Korzecką oraz Dziekan prof. dr hab. Brygidą Ślaską
Zobacz
lublin.tvp.pl, Program "Jesień z TVP3 LUBLIN" z dn. 19.11.2022 r., cz.2 Rozmowa z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartoszem Sołowiejem, prof. Uczelni oraz Koordynatorem Biura Projektów Międzynarodowych mgr Marlena wosiak
Zobacz
lublin.tvp.pl, Program "Jesień z TVP3 LUBLIN, z dn. 19.11.2022 r. cz. 3, Rozmowa z Dyrektor Centrum Transferu Technologii mgr Iwoną Niezgodą, dr hab. Dagmarą Stępień-Pyśniak, Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii dr hab. Sylwią Andruszczak, prof. Uczelni oraz dr Markiem Kopackim
Zobacz
lublin.tvp.pl, Program "Jesień z TVP3 LUBLIN" z dn. 19.11. 2022 r., cz. 4 Rozmowa z Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyną Ognik, dr inż. Moniką Michalak-Majewską oraz dr Anną Ciołek
Zobacz
lublin.tvp.pl., Program "Jesień z TVP3 LUBLIN" z d. 19.11.2022 r. cz.5, Rozmowa z Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dr hab. Iwoną Puzio, prof. Uczelni oraz Prodziekan prof. dr hab. Martą Kankofer, JM Rektorem prof. dr hab. Krzysztofem Kowalczykiem oraz Kierownik Działu Rekrutacji i Promocji mgr Agnieszką Wasilak
Zobacz