18 maja 2022r. w Centrum Kongresowym UP w Lublinie odbyła się Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych połączona z nadaniem tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zbigniewowi Jaworskiemu. Uroczystości przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Wypromowanych zostało 19 doktorów, zaś 3 osoby dołączyły do grona doktorów habilitowanych. Ponadto 11 doktorów otrzymało dyplom za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Promocje doktorów zostały przeprowadzone przez Dziekanów Wydziałów.
Do promocji przystąpili:

Wydział Agrobioinżynierii:

dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan, dr inż. Magdalena Kurzyna-Szklarek, dr inż. Katarzyna Edyta Olesińska, dr Kinga Maria Włodarczyk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

dr Małgorzata Ilona Grela, dr Ewa Laskowska, dr Łukasz Mazurek, dr Karolina Wrześniewska

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

dr inż. Kamil Cezary Drabik, dr inż. Sylwester Lipiński, Dr Michał Marcin Schulz

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

dr inż. Monika Poniewozik

Wydział Inżynierii Produkcji:

dr inż. Katarzyna Lisiecka, dr inż. Marcin Natoniewski, dr inż. Agnieszka Micek

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

dr Katarzyna Iłowiecka, dr inż. Magdalena Anna Michalak-Tomczyk, dr inż. Małgorzata Beata Sierocka, dr inż. Jagoda Olimpia Szafrańska

Doktorzy złożyli ślubowanie, a następnie łacińską rotę przysięgi na berło Rektora, otrzymali dyplomy oraz birety. Nowo promowani Doktorzy zostali przyjęci w Poczet Doktorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Następnie Prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą dr. hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, przedstawił sylwetki naukowe doktorów habilitowanych:

  • dr hab. inż. Izabela Natalia Jośko
  • dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak
  • dr hab. inż. Marcelina Agnieszka Krupa-Małkiewicz

Podczas uroczystości również zostały wręczone dyplomy za wyróżniającą się rozprawę doktorską, które otrzymali:

Wydział Agrobioinżynierii:

dr inż. Magdalena Kurzyna-Szklarek, dr Kinga Maria Włodarczyk

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

dr Małgorzata Ilona Grela, dr Łukasz Mazurek

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

dr Michał Marcin Schulz

Wydział Inżynierii Produkcji:

dr inż. Katarzyna Lisiecka

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii:

dr Katarzyna Iłowiecka, dr inż. Magdalena Anna Michalak-Tomczyk, dr inż. Jagoda Olimpia Szafrańska

Wręczono również dyplomy za wyróżniającą się rozprawę doktorską nie odebrane podczas uroczystości w roku 2021, które otrzymali: dr inż. Karolina Dudziakdr inż. Wojciech Misztal.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zbigniewowi Jaworskiemu. Profesor związany jest z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Laudację przedstawiła prof. dr hab. Anna Stachurska, zaś treść dyplomu: Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Brygida Ślaska.

Po uroczystym pasowaniu, przypięciu epitogium oraz wręczeniu dyplomu, Honorowy Profesor odebrał liczne gratulacje i podziękowania od zebranych gości, a następnie wygłosił okolicznościowy wykład związany ze swoją pracą naukową pt. „Behawior koników polskich z rezerwatu w Popielnie”.

Wydarzenie uświetnili swoimi występami: Chór Uniwersytecki oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich. 

Profesor Zbigniew Jaworski dokonał również pierwszego wpisu w księdze pamiątkowej Profesorów Honorowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

fot. Alicja Jaroszewska/DRiP
Galeria zdjęć
Zobacz