Promieniotwórczość. Pochłanianie promieniowania jonizującego przez materię.

Godzina: 14.00-15.00  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

Miejsce: Rektorat; Zootechnika, Katedra Biofizyki; sala nr 15

Prowadzący: dr Krzysztof Kornarzyński, prof. dr hab. Bożena Gładyszewska

Maksymalna liczba osób: 30

[ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ]

 

Opis: Omówienie w formie krótkiego wykładu (ok.15-20 min): Podstawy fizyki jądrowej. Pochodzenie, detekcja i ochrona, działanie promieniowania jądrowego na człowieka oraz zastosowanie izotopów promieniotwórczych. Następnie prezentacja dwóch ćwiczeń na Pracowni Fizyki sala 15:

a) Wyznaczenie grubości połówkowej D i współczynnika absorpcji promieniowania jądrowego dla danego materiału
b) Wyznaczenie zależności pochłaniania promieniowania przez materiały o różnej liczbie masowej