Niezmiernie miło nam poinformować, że decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki kolejne dwa projekty MINIATURA uzyskały finansowanie w zakresie badań podstawowych.

Dr inż. Monika Jamioł adiunkt w Katedrze Biochemii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej będzie realizować projekt pn. Profil białka swoistego dla łożyska PLAC1 w czasie ciąży u krów. Kwota finansowania wynosi 47 542 zł.

Dr inż. Magdalena Sozoniuk adiunkt w Instytucie Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Roślin na Wydziale Agrobioinżynierii na realizację projektu pn. Analiza ekspresji genów związanych z biosyntezą laktonów seskwiterpenowych u arniki łąkowej (Arnica chamissonis Less.) otrzymała w ramach konkursu kwotę 31 2017 zł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o granty badawcze w konkursie MINIATURA zapraszamy do kontaktu z Centrum Nauki, Biurem Projektów i Funduszy.