Niezmiernie miło nam poinformować, że Profesor Katarzyna Ognik, kierownik Katedry Biochemii i Toksykologii Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej UP Lublin otrzymała finansowanie w konkursie OPUS 21 Narodowego Centrum Nauki.

Projekt pt.: “Czy efekt metaboliczny nanocząstek miedzi jest uzależniony od zróżnicowanych funkcji fizjologicznych błonnika pokarmowego?” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 850,496 zł., z czego wartość badań prowadzonych na naszym Uniwersytecie wynosi 561 688,00 zł.

Projekt znalazł się na 1. miejscu listy rankingowej.

Badania będą realizowane przez konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum — Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz.

Partner konsorcjum — Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Biochemii i Toksykologii. Kierownikiem badań ze strony Uczelni jest prof. dr hab. Katarzyna Ognik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o granty badawcze zapraszamy do kontaktu z Centrum Nauki, Biurem Projektów i Funduszy.

Aktualny nabór w konkursie OPUS 22 upływa z dniem 15.12.2021 r. o godzinie 16:00.