w jednej linii od lewej logotyp funduszy europejskich, flaga Polski z napisem obok: Rzeczpospolita Polska, logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, potem napis

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie realizuje projekt  “Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” , w ramach którego przygotował dla studentów ostatnich 4 semestrów kierunku Behawiorystyka zwierząt bezpłatne kursy i szkolenia doszkalające w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Obszary wsparcia w ramach projektu są następujące:
1) Certyfikowane szkolenie” Pierwsza pomoc przedweterynaryjna”;
2) Kurs masażu psów i kotów;
3) Kurs masażu koni;
4) Współpraca behawiorysta lekarz weterynarii;
5) Różnicowanie emocjonalnych (afektywnych) i neurogennych zaburzeń zachowania;
6) Terapia behawioralna/ Fizjoterapia;
7) Rehabilitacja gadów, możliwości zapewnienia dobrostanu;
8) Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności.

Aktualnie uruchomione będą wybrane 4 obszary wsparcia: 4, 5, 6 oraz 7.
Kursy/szkolenia realizowane będą przez podmioty zewnętrzne m.in.: Lubelskie Centrum Małych Zwierząt, Akademia Pana Psa, Fundacja Epikrates.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty w zależności od dostępności miejsc, nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Kolejna tura naboru kandydatów/ kandydatek do projektu trwa do 15.04.2022 r.

Poniżej można zapoznać się z regulaminem projektu – warunkami i wymaganiami, które należy spełnić, aby zostać uczestnikiem projektu:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa-Zadanie nr 4-Behawiorystyka zwierząt (.pdf / 624 kB)

Komplet formularzy zgłoszeniowych, który należy złożyć w procesie rekrutacji składa się z następujących załączników:
1) Załącznik nr 1-Formularz zgłoszeniowy Kandydata Kandydatki wersja .doc / 342 kB | wersja .pdf / 265 kB
2) Załącznik nr 2-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w projekcie wersja .doc / 270 kB | wersja .pdf / 156 kB
3) Załącznik nr 3-Deklaracja uczestnictwa Kandydata na UP wersja .doc / 270 kB | wersja .pdf / 149 kB
4) Załącznik nr 4-Klauzula informacyjna wersja .doc / 281 kB | wersja .pdf / 170 kB

Projekt “Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1.07.2019 – 30.10.2023

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Centrum Nauki:
Pani Katarzyna Karwat 081 445-66-78; e-mail:

Zachęcamy do udziału w projekcie!