Miło nam poinformować, że projekt pod kierownictwem dr hab. Urszuli Złotek, prof. uczelni z Katedry Biochemii i Chemii Żywności znalazł się na liście projektów rekomendowanych do finansowania w ramach II rundy V konkursu TANGO.

Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych (w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa, liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa) prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt pt. Naturalne elicytory w produkcji ziół o podwyższonej jakości prozdrowotnej i konsumenckiej otrzyma dofinansowanie na realizację na kwotę: 209 851,48 PLN.

Projekt ma na celu wyprodukowanie ziół (bazylii i mięty) w doniczkach z zastosowaniem elicytacji induktorami naturalnego pochodzenia. Zastosowanie procesu elicytacji podczas uprawy ziół pozwoli na otrzymanie produktów o podwyższonej jakości konsumenckiej oraz prozdrowotnej. W projekcie zakłada się również zdobycie partnera zainteresowanego wdrożeniem zaproponowanej innowacji w produkcji świeżych ziół na rynek.

W skład zespołu projektowego ze strony UP w Lublinie wchodzą: dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni (kierownik, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii), prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki (Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii), dr inż. Wioletta Wróblewska (Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii) oraz mgr inż. Urszula Jakubczak (Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii).

Okres realizacji projektu to: 01.12.2021 r. – 28.02.2023 r.

Wsparcie w formalnym przygotowaniu wniosku zapewniło Centrum Nauki.

Zachęcamy wszystkich do aplikowania przy kolejnej edycji programu.

Serdecznie Gratulujemy!