Miło nam poinformować, że projekt pod kierownictwem prof. dr. hab. Dariusza Dziki z Zakładu Techniki Cieplnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znalazł się na liście projektów rekomendowanych do finansowania w ramach V konkursu TANGO.

Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych (w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa, liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa) prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej
przez Narodowe Centrum Nauki.

Projekt pt. Słona i słodka przekąska wzbogacona mąką ze skiełkowanego ziarna pszenicy otrzyma dofinansowanie na realizację na kwotę: 230 862,50 PLN.

Projekt ma na celu wytworzenie nowych produktów zbożowych – przekąsek wzbogaconych dodatkiem mąki ze skiełkowanego ziarna pszenicy oraz przyprawami.  W projekcie zakłada się również wyłonienie, co najmniej jednego partnera biznesowego zainteresowanego wdrożeniem proponowanych innowacji.

W skład zespołu projektowego ze strony UP w Lublinie wchodzą:
– prof. dr hab. Dariusz Dziki (kierownik), dr inż. Wioletta Wróblewska,
– dr hab. Renata Różyło prof. uczelni, prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki.

Okres realizacji projektu to: 01.12.2021 r. – 28.02.2023 r.

Wsparcie w formalnym przygotowaniu wniosku zapewniło Centrum Nauki.

Zachęcamy wszystkich do aplikowania przy kolejnej edycji programu.

Serdecznie Gratulujemy!