Projekt “Fachowcy jutra”

W tym miejscu realizowane są staże uczniowskie w ramach projektu “Fachowcy jutra” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Gminę Lublin

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli z 6 szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w tych szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin, w okresie 09.2020 r.-09.2022 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 4 705 024,30 zł