Miło nam poinformować, że projekt pracowników Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierownictwem Pani dr Marty Demkowskiej -Kutrzepy znalazł się na liście projektów rekomendowanych
do finansowania w ramach konkursu PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, 6/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.

Konkurs Szybka Ścieżka skierowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych w skład których mogą wchodzić zarówno przedsiębiorstwa jak i  jednostki naukowe – Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. W ramach konkursu dofinansowane są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Projekt pt. „Poprawa monitorowania zakażenia tęgoryjcem u psów poprzez opracowanie szybkich testów diagnostycznych.” otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę: 2 237 743,66 PLN.

Część badawcza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została dofinansowana kwotą : 414 531,90 PLN.

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego produktu: szybkiego testu immunochromatograficznego, który pozwalać będzie na wczesną i kompleksową diagnostykę zakażeń psów tęgoryjcami (Ancylostoma caninumUncinaria stenocephala). Projekt wpisany w ogólnoświatowy trend jakim jest nowa strategia zdrowia zwierząt w Unii Europejskiej „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

W skład zespołu projektowego ze strony UP w Lublinie wchodzą: dr Marta Demkowska-Kutrzepa (kierownik) , dr Monika Roczeń-Karczmarz, prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk.

Projekt realizowany będzie w konsorcjum w składzie : BioScientia Sp. z o.o ( Lider), Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Vet Planet Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu to: 01.04.2021 r. – 31.12.2023 r.

Serdecznie Gratulujemy!