Projekt dr inż. Beaty Horeckiej dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Informujemy, że projekt dr inż. Beaty Horeckiej, adiunkta w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej na Wydziale Nauk Zwierzętach i Biogospodarki otrzymał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 7.

Dr inż. Beata Horecka będzie realizowała projekt badawczy pn. „Podłoże genomowe zachowań społecznych owiec.”

W dotychczasowych badaniach udowodniono, że owce można podzielić na bardziej i mniej zorientowane na człowieka (zdolne do interakcji oraz przebywania w jego towarzystwie). Owce o wyższym poziomie socjalizacji z człowiekiem w dalszych badaniach lepiej radziły sobie z postawionymi przed nimi zadaniami przestrzennymi. Od 14 osobników ocenionych za pomocą wspomnianych wyżej testów pozyskany zostanie materiał biologiczny, który następnie będzie poddany szeregowi specjalistycznych badań. Szczegóły na ich temat znaleźć można w załączniku u dołu strony.

Całkowita kwota dofinansowania to 48 302.00 zł
Gratulujemy!

logo ncn

Wszystkich Państwa zainteresowanych ubieganiem się o środki w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Działu Nauki

Mgr inż. Katarzyną Dziki-Michalską

e-mail:

tel. 081 445 69 70

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA 7 został zakończony 31 lipca 2023 r.

Więcej informacji na temat projektu
Zobacz