FUNDACJA POSTSCRIPTUM zaprasza aktywnych studentów/doktorantów do udziału w projekcie „Akademia Organizacji Młodzieżowych”.

Projekt jest skierowany do osób działających w samorządach uczelnianych/samorządach doktorantów/organizacjach doktorantów.

Celem projektu jest trwałe wzmocnienie potencjału i rozwój kompetencji wśród przedstawicieli organizacji młodzieżowych z województwa lubelskiego.

Zaplanowane działania w projekcie to:

  1. Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych organizacji młodzieżowej oraz opracowanie strategii działania;
  2. Opracowanie zestawu poradników PDF nt.: wspieranie wymiany doświadczeń, tworzenie i rozwijanie porozumień i związków organizacji młodzieżowych, a także tworzenie aktywnej polityki informacyjnej i komunikacyjnej organizacji młodzieżowych;
  3. Doradztwo indywidualne dla organizacji młodzieżowej w zakresie zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów oraz rozwijania strategii działania organizacji;
  4. Wsparcie członków organizacji młodzieżowych w postaci szkoleń kompetencyjnych z zakresu:
    1. Zarządzanie zespołem;
    2. Działania fundraisingowe;
    3. Kształtowanie wizerunku organizacji w przestrzeni publicznej.

Za niezwykle ważny Fundacja uważa rozwój potencjału oraz kompetencji społecznych wśród młodych ludzi.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.