Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji na V międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu AgroRES we Włoszech.

W dniach 14-15.06.2022 r. pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz dr hab. inż. Grzegorz Maj, prof. uczelni z Katedry Energetyki i Środków Transportu uczestniczyli w V międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu AgroRES, który dotyczy odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

Udział pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji  w tym projekcie to efekt współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – jednym z siedmiu partnerów realizujących międzynarodowy projekt.
W trakcie konferencji we Włoszech, w  Orto Botanico di Roma, dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni – w ramach podsumowania  pierwszej fazy realizacji projektu – przedstawiła Plan Działań dla województwa lubelskiego, który obejmuje:

  1. wpisanie do Strategii Rozwoju województwa elementów zmierzających do rozwoju odnawialnych źródeł energii

oraz

  1. utworzenie punktu konsultacyjnego promującego OZE w rolnictwie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (merytorycznie przygotowani pracownicy będą udzielać wskazówek i porad, pomagać w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji OZE, organizować spotkania z różnymi grupami odbiorców oraz łączyć różne podmioty zainteresowane rozwojem branży).

Należy podkreślić, że zaangażowanie Uniwersytetu w prace w ramach projektu, pomoże realizować założenia zawarte w Planie Działań, m.in. poprzez wymianę informacji i propagowanie wytwarzania energii z OZE na obszarach wiejskich, które dominują w woj. lubelskim.

Podczas wizyty studyjnej w Włoskiej Narodowej Agencji Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (ENEA) Centro Ricerche Casaccia Via Anguillarese – partnerzy zaprezentowali dobre praktyki w zakresie energetyki solarnej.

Przedstawione zostały instalacje termo-solarne z aktywnym lustrem parabolicznym i płaskim, które skupiają światło słoneczne na cieczowym wymienniku ciepła. Metoda ta pozwala na generowanie energii elektrycznej w sposób odmienny niż fotowoltaika. Elektrownie termosolarne cieszą się coraz większym zainteresowaniem.


Zaprezentowano również  Słoneczną Instalację Chłodzenia, opartą na kolektorach próżniowych typu Heat-Pipe, sprzężonych z wymiennikiem ciepła. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom energia słoneczna może podlegać konwersji do postaci ciepła, ale też chłodu, co w warunkach gorącego włoskiego klimatu jest wysoce pożądane.

                                                                              ***

Projekt Interreg Europe AgroRES – Investing in Renewable Energies for Agriculture to przedsięwzięcie mające na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Tematyka ta jest przedmiotem badań wielu pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji, a także kształcenia na kierunku ekoenergetyka i specjalnościach innych kierunków.