Programy publikowania otwartego

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczestniczy w następujących programach publikowania otwartego:

  • w licencji akademickiej: Springer, Elsevier, Scoap3;
  • w licencji konsorcyjnej: American Chemical Society (ACS), Cambridge University Press (CUP) oraz Oxford University Press (OUP).

 

Program publikowania otwartego Springer

W komunikacie z dnia 2 czerwca 2022 r. ICM poinformowało, iż program publikowania będzie ograniczony do ok. 1300 artykułów w 2022 roku. Uruchomienie programu nastąpi po akceptacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, prawdopodobnie w połowie czerwca 2022 r.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

 

Program publikowania otwartego Elsevier

ICM przekazało informację, że nie jest jeszcze znany zakres dostępu do czasopism oraz programu publikowania. Nastąpi ograniczenie kosztu licencji, co może wiązać się z wykreśleniem pewnych podkolekcji tematycznych. Instytucja przewiduje, iż zakres licencji Elsevier zostanie ustalony do końca czerwca 2022 r. Programy A i B działają na razie zgodnie z komunikatem z 20 stycznia 2022 r., a wydawca utrzymuje dostęp krajowy do czasopism w zakresie licencji z 2021 r.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

 

Program międzynarodowy Scoap3

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. W roku 2022 program jest kontynuowany oraz nie ma ograniczeń na liczbę artykułów.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#scoap3

Licencja konsorcyjna ACS

ICS zamieściło informację, iż licencja ACS jest kontynuowana na podstawie zamówień wieloletnich. Pula artykułów w roku 2022 wynosi 346, a artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji. Na dzień 12.05.2022 r. wykorzystano 120 artykułów z puli 346 artykułów.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#acs_oa

 

Licencja konsorcyjna CUP

W roku 2022 program ma objąć nieograniczoną pulę artykułów. Aktualnie program jest wstrzymany do czasu przyznania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki środków na licencje 2022 oraz podpisania nowej umowy z wydawcą.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#cup_oa

 

Licencja konsorcyjna OUP

W roku 2022 program ma objąć pulę 70 artykułów. Aktualnie program jest wstrzymany do czasu przyznania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki środków na licencje 2022 oraz podpisania nowej umowy z wydawcą.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#oup_oa