Programy publikowania otwartego – aktualizacja

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczestniczy w następujących programach publikowania otwartego:

  • w licencji akademickiej: Springer, Elsevier, Scoap3;
  • w licencji konsorcyjnej: American Chemical Society (ACS), Cambridge University Press (CUP) oraz Oxford University Press (OUP).

 

Program publikowania otwartego Springer

 

ICM w komunikacie z 30 czerwca 2022 roku poinformowało, że MEiN potwierdziło zamiar finansowania licencji WBN (w tym Springer z publikowaniem otwartym).

Instytucja spodziewa się, że podpisanie umowy pomiędzy MEiN i UW nastąpi około połowy lipca 2022 r. Wówczas program zostanie uruchomiony. W związku z powyższym wydawnictwo Springer rozpoczęło procedurę reaktywacji programu we współpracy z instytucjami, które uczestniczyły w programie w 2021 roku.

Wcześniej ICM poinformowało, iż program publikowania jest zredukowany do ok. 1300 artykułów w 2022 roku.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

 

Program publikowania otwartego Elsevier

 

Nie jest jeszcze znany zakres dostępu do czasopism oraz programu publikowania. W roku 2022 nastąpi ograniczenie kosztu licencji, co może wiązać się z wykreśleniem pewnych podkolekcji tematycznych.

W komunikacie z 30 czerwca ICM informuje, że MEiN nadal negocjuje w sprawie obniżenia kosztu i sprecyzowania zakresu oferty. Programy A i B działają na razie zgodnie z komunikatem z 20 stycznia 2022 r., a wydawca utrzymuje dostęp krajowy do czasopism w zakresie licencji z 2021 r.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

 

Program międzynarodowy Scoap3

 

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek.

W roku 2022 program jest kontynuowany oraz nie ma ograniczeń na liczbę artykułów.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#scoap3

 

 Licencja konsorcyjna ACS

 

Licencja ACS jest kontynuowana na podstawie zamówień wieloletnich. Pula artykułów w roku 2022 wynosi 346, a artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Na dzień 06.06.2022 r. wykorzystano 145 artykułów z puli 346 artykułów.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#acs_oa

 

Licencja konsorcyjna CUP

 

W roku 2022 program ma objąć nieograniczoną pulę artykułów.

Program jest obecnie wstrzymany do czasu podpisania nowej umowy pomiędzy MEiN a UW. W komunikacie z 30 czerwca 2022 r. ICM wskazało, że MEiN potwierdziło zamiar finansowania licencji a umowa prawdopodobnie zostanie podpisana 15 lipca 2022 roku.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#cup_oa

 

Licencja konsorcyjna OUP

 

W roku 2022 program ma objąć pulę 70 artykułów.

Program jest aktualnie wstrzymany do czasu podpisania nowej umowy z MEiN. W najnowszym komunikacie ICM informuje, że MEiN potwierdziło zamiar finansowania licencji a umowa ma planowo zostać podpisana 15 lipca 2022 roku.

Szczegóły: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#oup_oa