Programy publikowania otwartego – aktualizacja

Programy publikowania otwartego

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczestniczy w następujących programach publikowania otwartego:

  • w licencji akademickiej: Springer, Elsevier, Scoap3;
  • w licencji konsorcyjnej: American Chemical Society (ACS), Cambridge University Press (CUP) oraz Oxford University Press (OUP).

 

Program publikowania otwartego Springer

MEiN potwierdziło dofinansowanie programu, w związku z czym został on wznowiony w lipcu 2022 roku.

 

Wykorzystano 395 artykułów z puli 1311 artykułów na 2022 r. (stan na dzień 11.10.2022).

 

Szczegóły

 

Program publikowania otwartego Elsevier

Nie jest jeszcze znany zakres dostępu do czasopism oraz programu publikowania.

 

W komunikacie z 28 września 2022 roku ICM informuje, że MEiN nadal negocjuje w sprawie podpisania nowej umowy. Programy A i B działają na razie zgodnie z komunikatem z 20 stycznia 2022 r., a wydawca utrzymuje dostęp krajowy do czasopism w zakresie licencji z 2021 r.

 

Szczegóły

 

Program międzynarodowy Scoap3

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek.

 

W roku 2022 program jest kontynuowany oraz nie ma ograniczeń na liczbę artykułów.

 

Szczegóły

 

Licencja konsorcyjna ACS

Licencja ACS jest kontynuowana, program działa od 1 stycznia 2022 r. z nową pulą artykułów.

Pula artykułów w roku 2022 wynosi 346, a artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

 

Na dzień 11.10.2022 r. wykorzystano 284 artykułów z puli 346 artykułów.

 

Szczegóły

 

Licencja konsorcyjna CUP

W roku 2022 program obejmuje nieograniczoną pulę artykułów.

 

Na dzień 17.10.2022 opublikowanych zostało 60 artykułów.

 

Szczegóły

 

Licencja konsorcyjna OUP

Program ma zostać wznowiony w 2. połowie października 2022 roku po podpisaniu właściwych umów.

 

W roku 2022 program obejmie pulę 70 artykułów.

 

Szczegóły