Program Ulam NAWA – przyjazdy naukowców na polskie uczelnie 

Program im. Stanisława Ulama jest adresowany do wybitnych naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą realizować projekty naukowe na polskich uczelniach. Celem Programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych.  

 

W ramach Programu możliwe jest zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia – w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (maksymalnie do 10% stypendystów w naborze). Uczelnie mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę czy też pomogą instytucji w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty. 

 

W ramach programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest: 

  • prowadzenie badań naukowych 
  • odbycie stażu podoktorskiego 
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej 

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

 

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. 

 

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony do 10 maja 2022 roku do godz. 15:00. Wniosek składany jest przez naukowca, w języku angielskim w systemie teleinformatycznym NAWA. 

 

Szczegółowe informacje o programie Ulam NAWA oraz dokumenty w języku angielskim dostępne są na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().